Zmiana statusu prawnego firmy

Informujemy, że w dniu 1 września 2020 roku nastąpiło przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN”

Szanowni Państwo,

W imieniu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN” Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak spółka jawna z siedzibą w Poznaniu informujemy, że w dniu 1 września 2020 roku nastąpiło przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN” Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak spółka jawna z siedzibą w Poznaniu w spółkę BELiN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Dnia 1 września 2020 roku dokonano wpisu przekształcenia spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nowym numerem KRS 0000856758.

Niniejsza zmiana formy prawnej wraz ze zmianą nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację przez spółkę działalności gospodarczej z uwagi na przejęcie przez spółkę BELiN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wszelkich praw i obowiązków spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN” Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak spółka jawna z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka BELiN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jest prawnym następcą spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN” Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak spółka jawna z siedzibą w Poznaniu. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

Z uwagi na powyższe prosimy o odnotowanie wyżej wskazanej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane spółki są następujące:

BELiN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w obrocie handlowym używany będzie również skrót BELiN Poland sp. z o.o.
ul. Sucholeska 34/36
60-479 Poznań
NIP: 7790004437
REGON: 630540295
KRS: 0000856758