Kontakt

BELiN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sucholeska 34/36, 60-479 Poznań
NIP: 779-00-04-437
Regon: 630540295
KRS: 0000856758

BELiN Poland sp. z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN” Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak spółka jawna) z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Sucholeska 34/36, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856758, NIP 7790004437, REGON 630540295, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 złotych w całości wniesiony.

belin@belin.pl, office@belin.pl

    Opinie i reklamacje
    61 822 13 15 wew. 353
    61 822 13 15 wew. 319

    Herbata jest naszą pasją