Nordic Organic Food Fair

W dniach 17-18 listopada 2021 r. w Malmö odbyły się największe targi żywności ekologicznej organizowane w regionie skandynawskim – Nordic Organic Food Fair.

Nordic Organic Food Fair największa skandynawska impreza handlowa poświęcona w całości certyfikowanej ekologicznej żywności i napojów dla około 5.000 odwiedzających z handlu detalicznego, hurtowego i gastronomicznego. Wśród wystawców nie zabrakło również firmy BELiN.
Na targach mieliśmy okazję zaprezentować ofertę naszych ziołowych herbatek oraz spotkać wielu nabywców, producentów i dostawców certyfikowanych produktów ekologicznych z całej Europy, poznać najlepsze propozycje z regionu skandynawskiego a także międzynarodowe marki i ekscytujące nowe startup-y.

Firma BELiN prezentowała się na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego Województwa Wielkopolskiego, organizowanym w ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. https://markaw.pl/pl_PL/wielkopolska-na-targach-nordic-organic-food-fair-w-malm oraz https://www.umww.pl/wielkopolska-na-targach-nordic-organic-food-fair-w-malm

EU
Projekt „Gospodarna Wielkopolska” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu